+48 514 868 360

04. Budżet

Zanim rozpocznie się budowa domu jako Inwestorzy powinniśmy dokładnie rozplanować budżet jaki posiadamy na realizację inwestycji. Należy stworzyć w tym celu harmonogram prac budowlanych, który pozwoli zorientować się, ile czasu i pieniędzy potrzeba na kolejne etapy. Najlepiej aby przygotował go kierownik budowy, inspektor nadzoru (jeśli go mamy) lub firma wykonawcza.

Mając harmonogram prac budowlanych możemy wystąpić do poszczególnych wykonawców o ofertę cenową która realnie zobrazuje wartość budżetu jaka będzie nam potrzebna na poszczególne etapy.