+48 514 868 360

02. Projekt domu

Kolejnym krokiem jest wybranie projektu naszego przyszłego domu. Kiedy jesteśmy już w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy lub znamy ustalenia MPZP, śmiało możemy przystąpić do wyboru projektu, a możemy tego dokonać w dwojaki sposób.

W zależności od swoich wymagań, pomysłów, itp. możemy zlecić osobie uprawnionej, a taką jest architekt, przygotowanie dla nas projektu indywidualnego. Ważne jest aby osoba sporządzająca projekt posiadała uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w tym przypadku będzie to architektoniczna – oraz była wpisana na listę członków właściwego samorządu. Wybierając projekt indywidualny możemy dać upust swoim wyobrażeniom, możemy „stworzyć” dom energooszczędny, inteligentny. Możemy sami określić metraż domu, wyposażenie instalacyjne. Ponadto architekt wykonując dla nas projekt indywidualny, zapewne od razu przygotuje projekt zagospodarowania działki, który sporządza się na aktualnej mapie, obejmujący określenie granic działki, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni itp. Projekt indywidualny niesie za sobą dość wysokie koszty. Ważne jest, aby przed zleceniem wykonania projektu indywidualnego ustalić z architektem co będzie ten projekt obejmował, gdyż tak naprawdę do budowy potrzebne są 2 projekty. Pierwszy to projekt budowlany (ten składa się do właściwych organów), drugi to projekt wykonawczy, który uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany. W nim znajdują się dokładne przekroje, rzuty, detale architektoniczne i konstrukcyjne oraz gotowe plany wszystkich instalacji. Projektu wykonawczego nie składa się do urzędu, ale jest on niezbędny przy budowie. To podstawowy dokument, na którym opiera się wykonawca. Zasadą jest, że na projekt indywidualny składają się te dwa w/w, jednak niektórzy architekci uznają go tylko jako projekt budowlany, a za wykonawczy trzeba dodatkowo zapłacić.

Drugim, znacznie tańszym sposobem jest wybór projektu katalogowego. Jednak w tym przypadku nie mamy możliwości ingerowania w ten projekt, poza granice jakie określił autor, a nadto musimy sprawdzić czy taki gotowy projekt będzie odpowiadał warunkom określonym w MPZM lub WZ.