+48 514 868 360

08. Stan surowy zamknięty

Na tym etapie budowy koncentrujemy się na wykonaniu instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych. Niezbędne będzie także osadzenie wszystkich drzwi zewnętrznych, a także wykonanie stolarki okiennej. W momencie ukończenia tego etapu budowy, nasza nieruchomość będzie już odpowiednio przygotowana do zimy.
Po montażu instalacji trzeba je odpowiednio przetestować. Konieczna będzie wizyta certyfikowanych instalatorów, którzy przetestują instalacje i dokonają ich odbioru.
Po odbiorze instalacji przychodzi czas na wykonanie tynków maszynowych, wylewek, uporządkowanie placu budowy oraz wykonanie stałego ogrodzenia.
Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy w kolejności odpowiadającej wykonaniu ich na tym etapie:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej
2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
3. Wentylacja wentylacji mechanicznej
4. Wykonanie tynków maszynowych
5. Wykonanie centralnego ogrzewania (podłogówka)
6. Wykonanie wylewek maszynowych
7. Ocieplenie dachu pianą pur
8. Zabudowa poddasza płytami K-G